یه دختر خانوم ماه مهری مهربون 

اوه اوه چقد میم و ه  توش بکار رفت :)

محجبه و عاشق چادرم 
ساکن شیراز اصالت آذری
خیلی دیر عصبی یا ناراحت میشم ولی اگ ناراحت یا عصبی شدم دیگه کاری ب کسی ندارم :(
تک دختر مامانم :))

کنکوریم..رشته تجربی

خب اگ دیگه چیزی ب ذهنم رسید میگم شمام سوال شد بپرسین :)