پوشیدن چادر، مستحب است و رعایت کردن آن به علاقه ی شما بستگی دارد.

اگر چادر سر کنید مسلماً نزد خدا پاداش خواهید داشت....مسلماً این سختی هایی که خانم های چادری در زیرآفتاب گرم تابستان و باد شدید زمستان می کشند نزد خدا ارزشمند است و قطعاً با پاداش بزرگ الهی همراه خواهد بود....
اما اگر کسی چادرسر نکند هم گناهی نکرده....
اما نکته ی بسیار مهمی که باید رعایت کنید رعایت حدود واجب حجاب است!
شما قبل از اینکه بخواهید چادر سر کنید، تمام تلاشتان بر این باشد که حجاب واجب را رعایت کنید.
بیرون گذاشتن مو درمقابل نامحرم(حتی یک تار مو) و آرایش کردن(چه ملایم چه غلیظ و هرچی) و پوشیدن لباسی که برجستگی های بدن خانم ها را نمایش دهد و ""نپوشیدن جوراب یا داشتن جوراب نازک""، اشکال شرعی دارد و جایز نیست.
ما باید در تمام مسائل شرعی، ابتدا تمام تلاشمان این باشد که واجبات را رعایت کنیم....سپس برویم سراغ مستحبات!
من اگر نماز ظهر و عصرم را نمی خوانم، نمازنافله خواندنم کار چندن عاقلانه ای نیست!
چون کسی را به خاطر نماز نافله نخواندن، بازخواست نمی کنند اما به خاطر نخواندن نمازهای واجب، قطعا بازخواست می کنند!
نمی خوام حجاب و نماز را مقایسه کنم....این را به عنوان مثال عرض کردم برای تقریب به ذهن.
خواهرگرامی!
همواره باید تلاش کنیم که رعایت واجبات را در اولویت قرار دهیم.
رعایت مستحبات، به هیچ عنوان جایگزین واجبات نخواهد شد.
چادرسرکردن مسلماً انتخاب خوب و ارزشمندی است...اما به شرطی که واجبات حجاب را رعایت کرده باشیم....
در مستحبات حجاب، هیچ محدودیتی وجود ندارد! یعنی هرقدر پوشیده تر....بهتر....